NỘI QUY PHÒNG ĐAU GIÁ

NỘI QUY PHÒNG ĐAU GIÁ

NỘI QUY PHÒNG ĐAU GIÁ

Hotline:0862 7071 76

NỘI QUY PHÒNG ĐAU GIÁ

NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ

 

 1. NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ
 1. Người tham gia đấu giá và khách mời chứng kiến phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng giờ, ngày quy định. Sau khi cuộc đấu giá đã khai mạc, những người tham gia đấu giá và khách mời đến trễ không được vào phòng tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền đấu giá, mất tiền đặt trước.
 2. Chỉ cho phép 01 (một) Người trực tiếp đăng ký đấu giá hay 01 (một) người được ủy quyền đấu giá vào phòng đấu giá. Trường hợp có sự thay đổi người được ủy quyền tham gia đấu giá phải thông báo ngay cho Đấu giá viên biết để điều chỉnh trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Các trường hợp khác do Đấu giá viên quyết định.
 3. Những người tham gia đấu giá, khách mời phải giữ gìn trật tự, không được trao đổi, thông đồng với nhau; không hút thuốc, gọi điện thoại trong phòng tổ chức đấu giá; không được rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá; không được tráo đổi người tham gia đấu giá từ khi nhận thẻ đấu giá, nếu phát hiện hành vi gian dối hoặc vi phạm nội quy sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và mất toàn bộ số tiền cọc, tiền đảm bảo giao dịch đã nộp.
 4. Trường hợp người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quậy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, thì Đấu Giá Viên sẽ yêu cầu vệ sĩ bắt giữ giao cho cơ quan công an sử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng.
 5. Người tham gia đấu giá trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm, mỗi lần trả giá tiếp theo phải tuân theo bước giá quy định. Đấu Giá Viên có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc bán đấu giá
 6. Tại cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá thì xem như vi phạm nội quy và không đuợc tiếp tục tham gia cuộc đấu giá (Tiền đặt truớc của nguời vi phạm sẽ được xử lý theo Điều 39 của Luật Đấu giá).
 7. Người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sản vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và mất tiền đặt trước, khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về chủ tài sản. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.
 8. Trong trường hợp Đấu giá viên đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề trước đó nếu giá liền kề trước đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Khoản tiền đặt trước của từ chối mua đó thuộc về người có tài sản bán đấu giá.
 9. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.
 1. NỘI QUY GIAO DỊCH
 1. Đối với cán bộ, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo.
 1. Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với khách hàng.
 2. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng. Không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng.
 3. Phải giải thích rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ những vấn đề cần thiết cho khách hàng khi giao dịch.
 4. Thu phí, lệ phí theo đúng quy định.
 1. Đối với khách hàng.
 1. Khi đến yêu cầu giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên Cty Khải Bảo, đồng thời hợp tác với Cty Khải Bảo để công việc được nhanh chóng, thuận tiện.
 2. Trong khi giao dịch, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì khách hàng có quyền yêu Cty Khải Bảo giải thích.
 3. Cty Khải Bảo có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, Cty Khải Bảo có thể yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho ban tổ chức và cho những người tham gia phiên đấu giá.
 4. Khách hàng chỉ thanh toán các khoản phí, lệ phí, thù lao theo quy định của công ty và đã được thông báo cụ thể. Ngoài ra, khách hàng không phải trả thêm bất cứ một khoản tiền nào khác.

                                                           

     File Dowload

 

 

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet