CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Bán nhà tại Đoàn văn Bơ, Phường 15, Quận 4, Tp.HCM

Giá bán: 3.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng./.).

Mr. Khánh 0862 7071 76 - 0968 101 550 - 0936 752 852

Nhà hẻm xe ba gác 692/57/15/13 Đoàn Văn Bơ, Phường 15, Quận 4, Tp.HCM

Thửa đất

 1. Thửa đất số: 51 (BĐĐC), tờ bản đồ số 9 (BĐĐC)
 2. Địa chỉ thửa đất: Số 692/57/15/13 Đoàn văn Bơ, Phường 15, Quận 4, Tp.HCM
 3. Diện tích: 45,7 m2 (Bằng chữ: Bốn mươi lăm phẩy bảy mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 45,7 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở

 1. Địa chỉ: Số 692/57/15/13 Đoàn văn Bơ, Phường 15, Quận 4, Tp.HCM
 2. Diện tích xây dựng: 45,7 m2
 3. Diện tích sàn: 91,4 m2
 4. Kết cấu: Khung, cột, sàn bằng BTCT, tường sơn, nền ceramic, mái tole + BTCT
 5. Cấp (hạng): cấp IV
 6. Số tầng: 2 + mái che cầu thang
 7. Năm hoàn thành xây dựng: -/-
 8. Thời hạn sở hữu: -/-
Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet