Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát , P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát , P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát , P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Hotline:0862 7071 76

Bán nhà hẻm tại Huỳnh Tấn Phát , P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Giá bán: 5.771.000.000 đồng  đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm bảy mươi mốt triệu đồng/.).

Mr. Khánh: 0862 7071 76 - 0968 101 550 - 0936 752 852

Thửa đất

 1. Thửa đất số: 503, tờ bản đồ số 79 (P. Tân Thuận Đông)
 2. Địa chỉ thửa đất: 487/12/4A Huỳnh Tấn Phát (nay là đường Võ Thị Nhờ), KP1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
 3. Diện tích: 74,5 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi tư phẩy năm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 74,5 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở

 1. Địa chỉ: 487/12/4A Huỳnh Tấn Phát (nay là đường Võ Thị Nhờ), KP1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
 2. Diện tích xây dựng: 59,42 m2
 3. Diện tích sàn: 150 m2
 4. Kết cấu: Khung, cột, sàn bằng BTCT, tường sơn, nền ceramic, mái tole + BTCT
 5. Cấp (hạng): cấp IV
 6. Số tầng: 3 + mái che cầu thang
 7. Năm hoàn thành xây dựng: 2011
 8. Thời hạn sở hữu: -/-
Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet