CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Thông báo bán TS lần 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tọa lạc tại khu phố 1, phường 2, TP

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 2)

 1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tọa lạc tại khu phố 1, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 1. Thửa đất:
 1. Thửa đất số: 44 -  Tờ bản đồ số: 20
 2. Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 3. Diện tích: 1.759,7 m2 (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm năm chín phảy bảy mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: riêng: 1.759,7 m2, chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: 1.067,6 m2, đất trồng cây lâu năm: 692,1 m2
 6. Thởi hạn sử dụng: Đất ở đô thị lâu dài, đất trồng cây lâu năm tháng 05/2059
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 692,1 m2, nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 1.067,6 m2.
 1. Công trình xây dựng:
 1. Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 2. Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ
 3. Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
 4. Diện tích xây dựng: 553,6  m2
 5. Diện tích sàn: 1.353 m2
 6. Kết cấu: Tường gạch, mái BTCT + tôn, nền gạch men.
 7. Số tầng: 03
 8. Cấp hạng: 4, 3
 9. Năm hoàn thành xây dựng: 2000, 2016
 10. Thời hạn sở hữu          : -/-
  1. Giá khởi điểm là: 10.458.141.500 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, một trăm bốn mươi mốt ngàn năm trăm đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có).

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi ký hợp đồng với Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo để bán tài sản thu hồi nợ quá hạn theo quy định của pháp luật.
 2. Số tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/07/2018 đến 14 giờ 00 phút ngày 17/08/2018.
 6. Thời gian bán đấu giá: lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/08/2018.
 7. Địa điểm tổ chức bán đấu giá tại: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
 8. Mọi chi tiết tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ:
 • Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
 • Điện thoại: 0866 7676 16 - 0968 101 550  (Mr Khánh). Website: www.khaibao.com.vn

(Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá)

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet