Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý đợt 01/2021

Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý đợt 01/2021

Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý đợt 01/2021

Hotline:0862 7071 76

Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý đợt 01/2021

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 108/HĐDVĐG-PCBD-KHVT ngày 07 tháng 07 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Công ty Điện lực Bình Dương về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tài sản được bán đấu giá: Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý đợt 01/2021, bao gồm 503 danh mục tài sản cố định và vật tư thiết bị ứ đọng, kém mất phẩm chất hư hỏng không có nhu cầu sử dụng. Cụ thể như sau:
 • Gói 1: TSCĐ, VTTB liên quan đến công xa: bao gồm 24 danh mục.
 • Gói 2: TSCĐ, VTTB liên quan đến lưới điện và chất thải nguy hại: bao gồm 479 danh mục.
 1. Giá khởi điểm là: 1.658.286.371 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn, ba trăm bảy mươi mốt đồng). Trong đó:
 • Gói 1: TSCĐ, VTTB liên quan đến công xa490.922.500 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, chín trăm hai mươi hai ngàn, năm trăm đồng.
 • Gói 2: TSCĐ, VTTB liên quan đến lưới điện và chất thải nguy hại1.167.363.871 đồng. Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi ba ngàn, tám trăm bảy mươi mốt đồng.

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10%VAT, mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, tháo dỡ di dời, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, chuyển nhượng, phí công chứng, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có)các loại thuế, lệ phí khác (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu. 

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản hư hỏng thu hồi không cần dùng. 
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm
 3. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng cách trả lời trực tiếp tại cuộc bán đấu giá để chọn người trả giá cao nhất. Phương thức trả giá lên.
 4. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08h00 ngày 09/07/2021 đến 11h00 ngày 22/07/2021 (Trong giờ hành chính).
 6. Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Vp Công ty Khải Bảo hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Yêu cầu các tổ chức tham gia đấu giá phải có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại do Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và có đúng mã chất thải nguy hại (Mã CTNH: 17.03.05; 19.02.06; 19.06.01; 08.02.04; 16.01.06; 18.01.04) được phép xử lý, đúng địa bàn hoạt động và còn hiệu lực. Xe chuyên chở phải được đăng ký vận chuyển chất thải nguy hại.

Ngoài ra do tình hình diễn biến dịch Covid-19 diễn ra phức tạp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch lây lan khách hàng đăng ký tham gia đâu giá phải tuân thủ phòng chống tránh dịch theo hướng dẫn của Bộ y tế và Công ty Khải Bảo, khi đăng ký mua hồ sơ và tham gia đấu giá phải có giấy xét nghiệm âm tính, mọi trường hợp không tuân thủ Công ty Khải Bảo từ chối tiếp nhận.

 1. Xem tài sản: ngày 19/07/2021 (Trong giờ hành chính).
 2. Nộp tiền đặt trước: ngày 20-22/07/2021. Khách hàng có thể nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 3. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 28/07/2021.
 4. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM.
 5. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 - 0862 7071 78 - 0968 101 550 (Mr Khánh).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet