Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý

Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý

Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý

Hotline:0862 7071 76

LIÊN KẾT WEB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:0862 7071 76
 • Mr Khánh Mr KhánhMr Khánh
 • 0968 101 550
 • daugiakhaibao@gmail.com
 • Mr Vững Mr VữngMr Vững
 • 0918 495 349
 • luuminhvung@gmail.com
 • Mr Hảo (VP KV Phía Bắc) Mr Hảo (VP KV Phía Bắc)Mr Hảo (VP KV Phía Bắc)
 • 0985 677 678
 • hienhaogiangmy@gmail.com
 • Mr Thảo (VP Miền Tây) Mr Thảo (VP Miền Tây)Mr Thảo (VP Miền Tây)
 • 0919 499 777
 • thao.eximvas@gmail.com
 • Mr Dương (VP Miền Đông) Mr Dương (VP Miền Đông)Mr Dương (VP Miền Đông)
 • 0935 499 565
 • phamvanduong021984@gmail.com
Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tài sản được bán đấu giá: Tài sản, vật tư thiết bị ứ đọng kém mất phẩm chất không cần dùng thanh lý 2020 (Danh mục tài sản).
 2. Giá khởi điểm là: 634.239.565 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tư triệu hai trăm ba mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi lăm đồng./.).

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10%VAT và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có); chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu. 

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản hư hỏng thu hồi không cần dùng. 
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm
 3. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng cách trả lời trực tiếp tại cuộc bán đấu giá để chọn người trả giá cao nhất. Phương thức trả giá lên.
 4. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 8h00 ngày 30/07/2020 đến 08h00 ngày 10/08/2020 (Trong giờ hành chính).
 6. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo điều 38 Luật đấu giá, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy CNĐKKD; giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, giấy phép vận chuyển CTNH của đơn vị tham gia đấu giá. (Theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại).
 7. Xem tài sản: ngày 06-07/08/2020 (Trong giờ hành chính).
 8. Nộp tiền đặt trước: ngày 10-11/08/2020. Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 9. Thời gian bán đấu giá: lúc 90 giờ 30 phút ngày 14/08/2020.
 10. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM.
 11. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 - 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet