Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021

Hotline:0862 7071 76

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021.
 2. Giá khởi điểm là: 238.230.300 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu hai trăm ba mươi ngàn ba trăm đồng./.).

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10%VAT, các loại thuế, phí, lệ phí liên quan nghĩa vụ khác đổi với Nhà nước, chi phí liên quan đến việc di chuyển, tháo dỡ, bốc xếp vận chuyển tài sản đấu giá ra khỏi địa điểm bàn giao, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước do khách hàng trúng đấu giá chịu.

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản hết niên hạn sử dụng, thu hồi hư hỏng không cần dùng.
 2. Bên có tài sản bán đấu giá: Công ty Điện lực Kiên Giang.
 3. Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
 4. Hình thức và phương thức trả giá: Hình thức đấu giá trả lời trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
 5. Số vòng đấu: Không hạn chế
 6. Bước giá: Số tiền chênh lệch giữa người trả giá và lần trả giá là: 2.000.000 đồng.
 7. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 8. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 04/11/2021 đến 11h00 ngày 13/11/2021 (Trong giờ hành chính).
 9. Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản. Các tổ chức tham gia đấu giá phải có Bản sao có chứng thực Giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp, có Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, có giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại có trong danh mục thanh lý tham gia đấu giá và Giấy phép quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xe chuyển chở phải được đăng ký vận chuyển chất thải nguy hại.

Để đảm bảo an toàn trong đại dịch Covid-19 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ theo hướng dẫn 5K của Bộ y tế và Công ty Khải Bảo, khi đăng ký mua hồ sơ và tham gia đấu giá ít chất chích 1 mũi vaccine và khai báo y tế mọi trường hợp không tuân thủ Công ty Khải Bảo từ chối tiếp.

 1. Xem tài sản: ngày 15/11/2021.
 2. Nộp tiền đặt trước: ngày 16-17/11/2021. Khách hàng có thể nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 3. Thời gian, địa điểm công bố giá: lúc 10 giờ 30 phút ngày 18/11/2021 tại văn phòng Công ty Khải Bảo hoặc tại trụ sở chủ tài sản. (Thời gian và địa điểm tổ chức công bố giá có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid-19, thông báo của cơ quan có thẩm quyền và theo yêu cầu của chủ tài sản).

Mọi chi tiết tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76.

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet