Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 07)

 1. Tên tài sản bán đấu giá:

Stt

Hạng mục

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

 Tiền đặt trước (20%)

LÔ B

 

3.000.000.000

 

01

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1826, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

110.92

470.000.000

94.000.000

02

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1828, tờ bàn đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

110.63

470.000.000

94.000.000

03

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1830, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

116.8

510.000.000

102.000.000

04

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1832, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

93.81

390.000.000

78.000.000

05

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1834, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

93.23

400.000.000

80.000.000

06

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1836, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

91.05

380.000.000

76.000.000

07

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1838, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

88.75

380.000.000

76.000.000

LÔ C

 

3.510.000.000

 

01

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn thửa số 1796, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

99.71

430.000.000

86.000.000

02

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1798, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

91.67

380.000.000

76.000.000

03

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn thửa số 1800, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

106.46

460.000.000

92.000.000

04

Quvền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1802, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

121-26

530.000.000

106.000.000

05

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1804, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

131.68

560.000.000

112.000.000

06

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1806, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

108.59

470.000.000

94.000.000

07

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1808, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

78.97

340.000.000

68.000.000

08

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn, thửa số 1810, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

7930

340.000.000

68.000.000

 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký Quyền sở hữu và Quyền sử dụng theo quy định pháp luật; người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Công trình - Hoà Bình chịu trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có).

Lưu ý: Người mua trúng đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền còn lại vào Tài khoản 459901 tại Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày trúng đấu giá sau khi trừ 20% số tiền đặt trước. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV ĐTXD CT Hòa Bình là người đại diện ký kết hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc giao đất dự án, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để người mua tiến hành xây dựng công trình nhà ở theo đúng nội dung thiết kế đã được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt theo Giấy chứng nhận đầu tư số 60121000040, ngày 30/09/2011.

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản giao dịch đảm bảo.
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Agribank CN tỉnh Bạc Liêu
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 21/10/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 08/11/2021 (Trong giờ hành chính, trừ chủ nhật).
 6. Điều kiện tham gia đấu giá: Người dáng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Vp Công ty Khải Bảo hoặc có ủy Quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
 7. Hình thức và phương thức trả giá: Đấu giá gián tiếp 1 vòng bằng bỏ phiếu kín theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá. Trong trường hợp có 2 (hai) khách hàng cùng trả bằng giá nhau, đấu giá viên sẽ tiến hành đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.
 8. Xem tài sản: các ngày 09/11/2021 (Trong giờ hành chính).
 9. Nộp tiền đặt trước: ngày 10-11/11/2021 Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 10. Thời gian bán đấu giá: lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/11/2021.
 11. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 63 đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 12. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 – 0968 101 550 (Mr. Khánh)
Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet