Quyền sử dụng đất Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Quyền sử dụng đất Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Quyền sử dụng đất Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 03)

 1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
 1. Thửa đất số: 259 - tờ bản đồ số 03
 2. Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, P. Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
 3. Diện tích: 2.204,5 m2 (Bằng chữ: Hai ngàn hai trăm lẻ bốn phẩy năm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: riêng: Không, Sử dụng chung: 2.204,5 m2
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị 1.725,4 m2, đất trồng cây lâu năm 479,1 m2
 6. Thởi hạn sử dụng: ODT: lâu dài, CLN: đến ngày 28/02/2043
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (ODT=1.665,70 m2, Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (CLN=479,10 m2 + 59,70 m2). 

Ghi chú: có ODT=203,50 m2 + CLN=37,20 m2 nằm trong lộ giới dự mở.

 1. Giá khởi điểm là: 12.150.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có).

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/03/2019.
 5. Thời gian bán đấu giá: lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/03/2019.
 6. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói để chọn người trả giá cao nhất, người trả sau phải cao hơn người trả trước.
 7. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
 8. Nơi bán, đăng ký và phát hành hồ sơ: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
 9. Mọi chi tiết tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ:
 • Văn phòng làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh) – 0918 495 349 (Mr Vững).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet