CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của Cty CP Hòa Việt

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tên tài sản bán đấu giá:
 1. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với Quyền sử dụng đất:
 1. Tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 60, tờ bản số: 99,  phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 427695 (Số vào sổ cấp GCN: 00001.QSDĐ.4560/QĐUBND) ngày 05/12/2005 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp với diện tích 21.837,6 m2 , đất cơ sở sản xuất kinh doanh, nguồn gốc nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Giá khởi điểm là: 1.000.000.000. đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng);
 2. Tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 103A, tờ bản số: 41,, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Nai; Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 009919 (Số vào sổ cấp GCN: 00001.QSDĐ.1336/QĐ.CTUBND) ngày 05/4/2005 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp với diện tích 5.034 m2 , đất cơ sở sản xuất kinh doanh, nguồn gốc nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Giá khởi điểm là: 379.000.000. đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi chín triệu đồng);
 3. Tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 502; 505, tờ bản đồ số: 3, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 577914 (Số vào sổ cấp GCN: T.05232) ngày 3/6/2007 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp với diện tích 6.177 m2 , đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và chứng nhận QSDĐ số AH 577915 (Số vào sổ cấp GCN: T.05231) ngày 13/6/2007 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp với diện tích 823 m2, đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Giá khởi điểm là: 4.500.000.000. đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng);
 4. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số:135, tờ bản đồ số: 35, đường QL25, Thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; Giấy chứng nhận QSDĐ số BA 451198 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00101) ngày 06/7/2010 do UBND tỉnh Gia Lai cấp với diện tích 4.182 m2 (600 đất OĐT và 3.582 đất CLN), đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. giá khởi điểm là: 2.319.000.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm mười chín triệu đồng);
 5. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 38; 39, tờ bản đồ Khu quy hoạch dân cư đường Võ Thị Sáu, đường hẻm Võ Thị Sáu, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Giấy chứng nhận QSDĐ số BL 610741 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00332) ngày 29/11/2012 do UBND tỉnh Gia Lai cấp với diện tích 154 m2 và Giấy chứng nhận QSDĐ số BL 610742 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00333) ngày 29/11/2012 do UBND tỉnh Gia Lai cấp với diện tích 154 m2;  đất sản xuất kinh doanh, nguồn gốc gốc: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (trúng đấu giá). Giá khởi điểm là: 365.000.000. đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
 6. Quyền sử dụng đất tại thửa đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Điểm 10, xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, thửa đất số: 169, tờ bản đồ số: 12; Giấy chứng nhận QSDĐ số BA 451200 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00100) ngày 06/7/2010 do UBND tỉnh Gia Lai cấp với diện tích 4.444 m2 (400 đất OĐT và 4.044 đất vườn), đất ở nông thôn và đất vườn, nguồn gốc nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giá khởi điểm là: 1.387.000.000. đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng);

Ghi chú: Đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất (kể cả quyền thuê đất), Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT), các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có). Phương thức đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói, trả giá lên để chọn giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm)

 1. Bán thanh lý tài sản trên đất (khách hàng tự tháo dỡ, giải phóng mặt bằng)
 2. Stt

  Hạng mục

  Diện tích (m2)

  Giá khởi điểm (đồng)

  1

  Tại Tây Ninh

   

  374.000.000

  1.1

  Điểm Trường Hoà

  2.051

  19.000.000

  1.2

  Điểm Thạnh Đức

  1.913

  20.000.000

  1.3

  Điểm Bình Thạnh

  1.584

  31.000.000

  1.4

  Điểm Phước Lưu

  1.298

  41.000.000

  1.5

  Điểm An Tịnh

  1.579

  23.000.000

  1.6

  Điểm Ninh Điền

  2.170

  96.000.000

  1.7

  ĐiểmTân Bình

  540

  6.000.000

  1.8

  Điểm Thái Bình

  2.011

  79.000.000

  1.9

  Điểm Mỏ Công

  1.305

  59.000.000

  2

  Tại Long An

   

  97.000.000

  2.1

  Điểm Lộc Giang

  2.584

  61.000.000

  2.2

  Điểm An Ninh Đông

  1.870

  36.000.000

  3

  Tại An Giang

   

  205.000.000

  3.1

  Điểm Tịnh Biên 1

  1.290

  72.000.000

  3.2

  Điểm Tịnh Biên 2

  1.620

  133.000.000

  4

  Tại Bình Thuận

   

  203.000.000

  4.1

  Điểm Bằng Lăng

  776,78

  36.000.000

  4.2

  Điểm Suối Đá

  870

  9.000.000

  4.3

  Điểm Vĩnh Hảo

  3.611

  158.000.000

  5

  Tại Ninh Thuận

   

  163.000.000

  5.1

  Điểm Liên Sơn

  705,28

  20.000.000

  5.2

  Điểm Nhị Hà

  160,00

  6.500.000

  5.3

  Điểm Phước Thái

  160,00

  6.500.000

  5.4

  Điểm Nha Huối

  604,60

  22.000.000

  5.5

  Điểm Kà rôm

  1.539,88

  91.000.000

  5.6

  Điểm Trà Giang 2

  336,00

  17.000.000

  6

  Tại Lâm Đồng

   

  200.000.000

  6.1

  Điểm Hiệp Thạnh

  94,24

  200.000.000

  7

  Tại Đồng Nai

   

  1.089.000.000

  7.1

  Điểm Xuân Tây -Cẩm Mỹ

  580

  216.000.000

  7.2

  Điểm TT Tân Phú

  432

  532.000.000

  7.3

  Điểm Sông Thao

  360

  116.000.000

  7.4

  Điểm Xuân Đông

  691

  225.000.000

  8

  Tại Bà Rịa - Vũng Tàu

   

  121.000.000

  8.1

  Điểm Đá Bạc

  742

  121.000.000

  9

  Tại ĐắK Lắk

   

  427.000.000

  9.1

  Điểm Hoà Tân

  715

  133.000.000

  9.2

  Điểm Hoà Phong

  571

  144.000.000

  9.3

  Điểm Hoà Lễ

  668

  150.000.000

  10

  Tại Gia Lai

   

  186.000.000

  10.1

  Điểm  Chư Đông

  2.642

  76.000.000

  10.2

  Điểm IaMla

  2.950

  110.000.000

  11

  Tại Bình Định

   

  10.000.000

  11.1

  Điểm  Cát Hanh

  160

  10.000.000

  11.2

  Điểm Cát Lâm

   

  0

  12

  Tại Phú Yên

   

  138.000.000

  12.1

  Điểm  Củng Sơn

  735,48

  58.000.000

  12.2

  Điểm Sơn Hà

  1.307,88

  80.000.000

   

Ghi chú: Đối với tài sản thanh lý theo phương thức bán tài sản trên đất (khách hàng mua tài sản tự tháo dỡ, thu hồi vật tư để Công ty trả đất cho địa phương) thì giá khởi điểm đã bao gồm chi phí tháo dỡ, đập phá và vận chuyển toàn bộ vật tư thu hồi, kể cả xà bần ra khỏi công trình, trả lại mặt bằng cho địa phương nhưng chưa gồm 10% VAT, các khoản phí và lệ phí khác liên quan tới việc mua bán tài sản thanh lý.

Phương thức đấu giá đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; giá chào mua tài sản không thấp hơn giá khởi điểm; Khách hàng niêm phong thư chào giá và  gửi về Công ty Cổ phần Hoà Việt trước 16 giờ 00 ngày 23/02/2018.

 1. Nguồn gốc và tình trạng tài sản: Là tài sản của Công ty CP Hòa Việt.
 2. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, nơi có tài sản và UBND phường/xã nơi tài sản tọa lạc, website công ty.
 3. Thời gian bán hồ sơ và xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/01/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2018 (trừ các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước); Giá bán hồ sơ tham dự đấu giá là 100.000 đồng.
 4. Thời hạn cuối nhận đăng ký, đặt cọc: Đến hết 16 giờ 00 ngày 23/02/2018
 5. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: Lúc 09 giờ 30 ngày 28/02/2018
 6. Địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: Văn phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt Khu phố 8, phường Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
 7. Khách hàng mua hồ sơ và nộp tham dự đấu giá sản nêu trên phải nộp một khoản tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Quí khách hàng đóng tiền đặt trước trực tiếp vào tài khoản của:

 • Công ty Cổ phần Hoà Việt
 • Tài khoản số: 119000012765 tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai
 1. Quý khách hàng quan tâm đến tài sản trên và xét thấy có đủ khả năng tài chính mua tài sản này, xin liên hệ mua hồ sơ đấu giá và tìm hiểu thêm thông tin tại:
 • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo - Số 331B Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP.HCM - Điện thoại: (028) 7300 2461 - Fax: (028) 7300 2463 – DĐ: 0936 752 852 – 0968 101 550 (Mr Khánh).
 • Công ty Cổ phần Hòa Việt  - Khu phố 8, phường Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai – Điện thoại 0251.3981631 – 0918805550 (Mr. Lập).
 • Trân trọng kính mời.

(Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá)

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet