CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 002-2021/HĐBĐG-KB ngày 04 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Tân Định và Phụ lục hợp đồng số 002-2021/03/PLHĐĐG-KB ngày 14 tháng 06 năm 2021về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên tài sản bán đấu giá:
 1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 833 tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Thửa đất số 833 – tờ bản đồ số 23
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Diện tích: 169 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 169 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT).
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 856 tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Thửa đất số 856 – tờ bản đồ số 23
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Diện tích: 82 m2 (Bằng chữ: Tám mươi hai mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 82 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT).
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 857 tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Thửa đất số 857 – tờ bản đồ số 23
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Diện tích: 169 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 169 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT).
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
  1. Giá khởi điểm là: 2.868.096.265 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu không trăm chín mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng./.).
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 833 tờ bản đồ số 23 là: 1.200.962.165 đồng.
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 857 tờ bản đồ số 23 là: 1.200.962.165 đồng.
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 856 tờ bản đồ số 23 là:    466.171.935 đồng.

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật; người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có). Phí công chứng và chi phí đi lại của công chứng do người trúng đấu giá chịu.

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Ông Nguyễn Minh Giang và bà Nguyễn Thị Thu Vân thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Tân Định (SCB CN Tân Định).
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Tân Định.
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 8h00 ngày 17/06/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 06/07/2021 (Trong giờ hành chính, trừ chủ nhật).
 6. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Vp Công ty Khải Bảo hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
 7. Hình thức và phương thức trả giá: Đấu giá gián tiếp 1 vòng bằng bỏ phiếu kín theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá (thời gian bỏ phiếu theo quy định và bốc thăm khi mua hồ sơ tham gia đấu giá). Trong trường hợp có 2 (hai) khách hàng cùng trả bằng giá nhau, đấu giá viên sẽ tiến hành đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.
 8. Xem tài sản: các ngày 30/06/2021 (Trong giờ hành chính).
 9. Nộp tiền đặt trước: ngày 01-06/07/2021. Khách hàng có thể nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 10. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/07/2021.
 11. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM.

Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 – 0968 101 550 (Mr. Khánh).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet