Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 01)

 1. Tên tài sản bán đấu giá:
 2. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 248, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 248, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 253 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 253 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 412, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất
 1. Thửa đất số: 412, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 300 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 300 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 1. Nhà ở
 1. Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
 2. Diện tích xây dựng: 248,3 m2
 3. Diện tích sàn: 1.536 m2
 4. Hình thức sở hữu: Sở hữ riêng
 5. Cấp (hạng): Cấp III
 6. Thời hạn sở hữu: -/-
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 463, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất
 1. Thửa đất số: 412, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 150 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 150 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (125 m2); đất trồng cây lâu năm (25 m2).
 6. Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, CLN đến 26/03/2054
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (125 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (25 m2).
 1. Nhà ở
 1. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 2. Diện tích xây dựng: 125 m2
 3. Diện tích sàn: 399 m2
 4. Kết cấu: Mái tole, tường sơn, nền ceramic, khung cột + sàn bằng BTCT
 5. Cấp (hạng): Cấp II
 6. Số tầng: 3
 7. Năm hoàn thành xây dựng: 2009
 8. Thời hạn sở hữu: -/-
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 648, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 648, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 125 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 125 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác.
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 14/10/2028
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 649, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 649, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 75 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 75 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (60,5 m2); đất trồng cây lâu năm (14,5 m2).
 6. Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, CLN đến 14/10/2058
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (60,5 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (14,5 m2).
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 685, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 685, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 95,5 m2 (Bằng chữ: Chín mươi lăm phẩy năm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 95,5 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 686, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 8. Thửa đất số: 686, tờ bản đồ số 16
 9. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 10. Diện tích: 99,2 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín phẩy hai mét vuông)
 11. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 99,2 m2 ; Chung: Không
 12. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 13. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 14. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 687, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 687, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 375,2 m2 (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm phẩy hai mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 375,2 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (105,2 m2); đất nông nghiệp khác (270 m2).
 6. Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, NKH đến 17/12/2024
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (105,2 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (270 m2).
  1. Giá khởi điểm: 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có).

Lưu ý: Trong quá trình sang tên quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất phát sinh nếu có người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thầm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật (nếu đủ điều kiện và được cho phép) và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Ông Hà Cát Lượng thế chấp cho Ngân hàng Agribank – CN 3 để đảm bảo khoản vay cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Fika.
 2. Số tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm.
 3. Đơn vị có tài sản bán: Ngân hàng Agribank – CN 3
 4. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, UBND phường – xã nơi tài sản tọa lạc.
 5. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/05/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/06/2019.
 6. Nơi phát hành hồ sơ:
 • Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
 • Số 243 (Tầng 1) Dương Quảng Hàm, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
 • Số 63 Đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  1. Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/06/2019.
  2. Phương thức đấu giá và hình thức đấu giá: Đấu giá lên trả lời trực tiếp bằng lời nói.
  3. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 63 Đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
  4. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Số 243 (Tầng 1) Dương Quảng Hàm, P. 6, Q. Gò Vấp, Tp.HCM - Điện thoại: 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh)
 • Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM- Điện thoại: 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh) – 0918 495 349 (Mr Vững).

Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo tại Bạc Liêu- Số 63 đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0919 499 777 (Mr Thảo)

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet