Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 3)

(Bán đấu giá theo thủ tục rút gọn)

 1. Tên tài sản bán đấu giá:
 2. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 248, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 248, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 253 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 253 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 412, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất
 1. Thửa đất số: 412, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 300 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 300 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 1. Nhà ở
 1. Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
 2. Diện tích xây dựng: 248,3 m2
 3. Diện tích sàn: 1.536 m2
 4. Hình thức sở hữu: Sở hữ riêng
 5. Cấp (hạng): Cấp III
 6. Thời hạn sở hữu: -/-
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 463, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất
 1. Thửa đất số: 412, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 150 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 150 m2; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (125 m2); đất trồng cây lâu năm (25 m2).
 6. Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, CLN đến 26/03/2054
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (125 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (25 m2).
 1. Nhà ở
 1. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 2. Diện tích xây dựng: 125 m2
 3. Diện tích sàn: 399 m2
 4. Kết cấu: Mái tole, tường sơn, nền ceramic, khung cột + sàn bằng BTCT
 5. Cấp (hạng): Cấp II
 6. Số tầng: 3
 7. Năm hoàn thành xây dựng: 2009
 8. Thời hạn sở hữu: -/-
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 648, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 648, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 125 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 125 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác.
 6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 14/10/2028
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 649, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 649, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 75 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 75 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (60,5 m2); đất trồng cây lâu năm (14,5 m2).
 6. Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, CLN đến 14/10/2058
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (60,5 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (14,5 m2).
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 685, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 685, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 95,5 m2 (Bằng chữ: Chín mươi lăm phẩy năm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 95,5 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 686, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 8. Thửa đất số: 686, tờ bản đồ số 16
 9. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 10. Diện tích: 99,2 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín phẩy hai mét vuông)
 11. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 99,2 m2 ; Chung: Không
 12. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
 13. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 14. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 687, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.
 1. Thửa đất số: 687, tờ bản đồ số 16
 2. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
 3. Diện tích: 375,2 m2 (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm phẩy hai mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 375,2 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (105,2 m2); đất nông nghiệp khác (270 m2).
 6. Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, NKH đến 17/12/2024
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (105,2 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (270 m2).
  1. Giá khởi điểm: 19.440.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có).

Lưu ý: Trong quá trình sang tên quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất phát sinh nếu có người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thầm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật (nếu đủ điều kiện và được cho phép) và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản giao dịch đảm bảo.
 2. Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Agribank CN3
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 28/10/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/11/2021 (Trong giờ hành chính, trừ chủ nhật).
 6. Điều kiện tham gia đấu giá: Người dáng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Vp Công ty Khải Bảo hoặc có ủy quyền và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Để đảm bảo an toàn trong đại dịch Covid-19 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ theo hướng dẫn 5K của Bộ y tế và Công ty Khải Bảo, khi đăng ký mua hồ sơ và tham gia đấu giá ít chất chích 1 mũi vaccine và khai báo y tế mọi trường hợp không tuân thủ Công ty Khải Bảo từ chối tiếp.

 1. Hình thức và phương thức trả giá: Đấu giá gián tiếp 1 vòng bằng bỏ phiếu kín theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá. Trong trường hợp có 2 (hai) khách hàng cùng trả bằng giá nhau, đấu giá viên sẽ tiến hành đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
 2. Xem tài sản: các ngày 06/11/2021 (Trong giờ hành chính).
 3. Nộp tiền đặt trước: ngày 05-06/11/2021 Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước 10% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 4. Thời gian và địa điểm công bố giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/11/2021 tại văn phòng Công ty Khải Bảo hoặc tại trụ sở chủ tài sản. (Thời gian và địa điểm tổ chức công bố giá có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid-19, thông báo của cơ quan có thẩm quyền và theo yêu cầu của chủ tài sản).

Mọi chi tiết tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 – 0968 101 550 (Mr. Khánh)

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet