Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tên tài sản bán đấu giá:
 2. Quyền sử dụng đất thửa số 1918, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
 1. Thửa đất số 1918 – tờ bản đồ số 10
 2. Địa chỉ: ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Diện tích: 84,1 m2 (Bằng chữ: Tám mươi bốn phẩy một mét vuông).
 4. Hình thức sử dụng: Riêng 84,1 m2; Chung: không m2
 5. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền quyền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất thửa số 1919, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
 1. Thửa đất số 1919 – tờ bản đồ số 10
 2. Địa chỉ: ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Diện tích: 126,19 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu phẩy mười chín mét vuông).
 4. Hình thức sử dụng: Riêng 126,19 m2; Chung: không m2
 5. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền quyền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất thửa số 1920, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
 1. Thửa đất số 1920 – tờ bản đồ số 10
 2. Địa chỉ: ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Diện tích: 75 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm mét vuông).
 4. Hình thức sử dụng: Riêng 75 m2; Chung: không m2
 5. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền quyền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất thửa số 1921, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
 1. Thửa đất số 1921 – tờ bản đồ số 10
 2. Địa chỉ: ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Diện tích: 75 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm mét vuông).
 4. Hình thức sử dụng: Riêng 75 m2; Chung: không m2
 5. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền quyền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất thửa số 1922, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
 1. Thửa đất số 1922 – tờ bản đồ số 10
 2. Địa chỉ: ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Diện tích: 80,5 m2 (Bằng chữ: Tám mươi phẩy năm mét vuông).
 4. Hình thức sử dụng: Riêng 80,5 m2; Chung: không m2
 5. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền quyền sử dụng đất.
  1. Giá khởi điểm: 4.210.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm mười triệu đồng./.). Trong đó:

(Quyền sử dụng đất thửa 1918, tờ 10 là: 800.000.000 đồng; Quyền sử dụng đất thửa 1919, tờ 10 là: 1.200.000.000 đồng; Quyền sử dụng đất thửa 1920, tờ 10 là: 720.000.000  đồng; Quyền sử dụng đất thửa 1921, tờ 10 là: 720.000.000  đồng; Quyền sử dụng đất thửa 1922, tờ 10 là: 770.000.000 đồng).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật; người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có). Phí công chứng và chi phí đi lại của công chứng do người trúng đấu giá chịu.

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản giao dịch đảm bảo.
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Agribank CN tỉnh Bạc Liêu
 5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 21/10/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 08/11/2021 (Trong giờ hành chính, trừ chủ nhật).
 6. Điều kiện tham gia đấu giá: Người dáng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Vp Công ty Khải Bảo hoặc có ủy Quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
 7. Hình thức và phương thức trả giá: Đấu giá gián tiếp 1 vòng bằng bỏ phiếu kín theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá. Trong trường hợp có 2 (hai) khách hàng cùng trả bằng giá nhau, đấu giá viên sẽ tiến hành đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.
 8. Xem tài sản: các ngày 09/11/2021 (Trong giờ hành chính).
 9. Nộp tiền đặt trước: ngày 10-11/11/2021 Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 10. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/11/2021.
 11. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 63 đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 – 0968 101 550 (Mr. Khánh).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet