Quyền sử dụng đất tại Ấp 02, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Quyền sử dụng đất tại Ấp 02, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Quyền sử dụng đất tại Ấp 02, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Hotline:0862 7071 76

Quyền sử dụng đất tại Ấp 02, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 01)

 1. Tên tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 149, 20, 23, 155, tờ bản đồ số 63, Ấp 02, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

 1. Thửa đất số: Thửa đất số  149, 20, 23, 155, tờ bản đồ số 63
 2. Địa chỉ thửa đất: Ấp 02, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
 3. Diện tích: Đất ở nông thôn : 300m2 thuộc thửa 20; Đất trồng cây lâu năm: 15.100m2 thuộc thửa (20), 4.893m2 thuộc thửa (23), 8.587m2 thuộc thửa (149); Đất trồng cây hàng năm: 14.08m2 thuộc thửa 155; Đất nuôi trồng thủy sản: 2.274m2 thuộc thửa 155 – Tổng diện tích: 32.562 m2 (Bằng chữ: Ba mươi hai ngàn năm trăm sáu mươi hai mét vuông).
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 32.562 m2 ; Chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Đất trồng cây lâu năm; Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản.
 6. Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn lâu dài, đất trồng cây lâu năm thửa (20) đến tháng 07/2049, thửa (23) đến tháng 08/2051, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản đến tháng 05/2019
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
  1. Giá khởi điểm: 1.285.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có).

Lưu ý: Trong quá trình sang tên quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất phát sinh nếu có người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thầm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật (nếu đủ điều kiện và được cho phép) và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

 1. Điều kiện tham gia đấu giá:

Hiện trạng khu đất thuộc vào diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ do UBND xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai quản lý theo quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 192 Luật đất đai 2013 lại quy định "Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.”

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tân Bình.
 2. Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
 3. Đơn vị có tài sản bán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hội Sở
 4. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, UBND phường – xã nơi tài sản tọa lạc.
 5. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/04/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 22/05/2019.
 6. Nơi phát hành hồ sơ: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
 7. Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 28/05/2019.
 8. Phương thức đấu giá và hình thức đấu giá: Đấu giá lên trả lời trực tiếp bằng lời nói.
 9. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
 10. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM.

Điện thoại: 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh) – 0918 495 349 (Mr Vững).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet