QSDĐ trồng lúa tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

QSDĐ trồng lúa tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

QSDĐ trồng lúa tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Hotline:0862 7071 76

LIÊN KẾT WEB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:0862 7071 76
 • Mr Khánh Mr KhánhMr Khánh
 • 0968 101 550
 • daugiakhaibao@gmail.com
 • Mr Vững Mr VữngMr Vững
 • 0918 495 349
 • luuminhvung@gmail.com
 • Mr Hảo (VP KV Phía Bắc) Mr Hảo (VP KV Phía Bắc)Mr Hảo (VP KV Phía Bắc)
 • 0985 677 678
 • hienhaogiangmy@gmail.com
 • Mr Thảo (VP Miền Tây) Mr Thảo (VP Miền Tây)Mr Thảo (VP Miền Tây)
 • 0919 499 777
 • thao.eximvas@gmail.com
 • Mr Dương (VP Miền Đông) Mr Dương (VP Miền Đông)Mr Dương (VP Miền Đông)
 • 0935 499 565
 • phamvanduong021984@gmail.com
QSDĐ trồng lúa tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 2)

 1. Tài sản được bán đấu giá:
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 1199, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 1199 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 6.419 m2 (Bằng chữ: Sáu ngàn bốn trăm mười chín mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 6.419 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến tháng 10/2019
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 625, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 625 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 3.747 m2 (Bằng chữ: Ba ngàn bảy trăm bốn mươi bảy mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 3.747 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến ngày 25/10/2033
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 733, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 733 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 11.941 m2 (Bằng chữ: Mười một ngàn chín trăm bốn mươi mốt mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 11.941 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến ngày 25/10/2033
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 732, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 732 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 5.219 m2 (Bằng chữ: Năm ngàn hai trăm mười chín mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 5.219 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 667, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 667 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 11.338 m2 (Bằng chữ: Mười một ngàn ba trăm ba mươi tám mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 11.338 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến ngày 25/10/2033
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 935, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 935 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 2.600 m2 (Bằng chữ: Hai ngàn sáu trăm mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 2.600 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến 10/2019
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 1383, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 1383 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 1.260 m2 (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm sáu mươi mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 1.260 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 1282, tờ bản đổ số 10 tọa lạc tại ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Thửa đất số 1282 – tờ bản đồ số 10
 • Địa chỉ: Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 • Diện tích: 4.047 m2 (Bằng chữ: Bốn ngàn không trăm bốn mươi bẩy mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 4.047 m2; Chung: không m2
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa.
 • Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú: Diện tích căn cứ theo biên bản kê biên của CCTHADS huyện Vĩnh Lợi ngày 23/04/2020 do Chấp hành viên Chi cục THA Dân sự huyện Vĩnh Lợi đo vẽ thực tế và được chính quyền địa phương xác nhận.

 1. Giá khởi điểm: 2.367.558.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm năm mươi tám ngàn đồng./.).

Stt

Hạng mục

Giá khởi điểm (đồng)

01

Quyn sử dụng đất thuộc thừa số 1199, tờ bản đổ số 10

311.963.400

02

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 625, tờ bản đồ số 10

182.104.200

03

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 733, tờ bản đồ số 10

580.332.600

04

Quyền sử dụng đất thuộc thừa số 732, tờ bản' đồ số 10

305.311.500

05

Quyền sử dụng đất thuộc thừa số 667, tờ bản đồ số 10

551.026.800

06

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 935, tò bản đồ số 10

126.360.000

07

Quyền sừ dụng đắt thuộc thửa số 1383. tờ bản đồ số 10

73.710.000

08

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1282. tờ bn đồ số 10

236.749.500

 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có). 

 1. Nguồn gốc và tỉnh trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản Thi hành án. 
 2. Bên có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Lợi.
 3. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm
 4. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá để chọn người trả giá cao nhất. Phương thức trả giá lên.
 5. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 6. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 8h00 ngày 30/07/2020 đến 11h00 ngày 18/08/2020 (Trong giờ hành chính).
 7. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo điều 38 Luật đấu giá
 8. Xem tài sản: ngày 17-18/08/2020 (Trong giờ hành chính).
 9. Nộp tiền đặt trước: ngày 17-18/08/2020. Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 10. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/08/2020.
 11. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 63 đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 12. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ:
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo– Địa chỉ: Số 39-41 (Phòng 302, tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 - 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh).

Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Văn phòng đại diện tỉnh Bạc Liêu – Địa chỉ: Số 63 đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0919.499.777 (Mr Thảo).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet