QSDĐ tại Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QSDĐ tại Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QSDĐ tại Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Hotline:0862 7071 76

QSDĐ tại Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (lần 04)

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 4)

 1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 1. Thửa đất số: 354, tờ bản đồ số 34
 2. Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 3. Diện tích: 504,9 m2 (Bằng chữ: Năm trăm lẻ bốn phảy chín mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: riêng: 504,9 m2, chung: Không
 5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị
 6. Thởi hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú: Hiện trạng trên đất có công trình xây dựng, chưa được cấp phép.

 1. Giá khởi điểm là: 7.654.500.000  đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm năm mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có), chi phí công chứng và đi lại của công chứng viên.

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
 2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
 3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, nơi tài sản tọa lạc, UBND phường, xã nơi tài sản tọa lạc.
 4. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/03/2019.
 5. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/03/2019.
 6. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói để chọn người trả giá cao nhất, người trả sau phải cao hơn người trả trước.
 7. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM hoặc tại nơi tài sản tọa lạc, nơi có tài sản bán đấu giá tùy theo tình hình thực tế.
 8. Nơi bán, đăng ký và phát hành hồ sơ: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
 9. Mọi chi tiết tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ:
 • Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh) – 0918 495 349 (Mr Vững).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet