CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Màn hình Destop Led Sony 3D 23.5” và màn hình Destop Viewsonic
  1. Tên tài sản: Màn hình Destop Led Sony 3D 23.5”– Model: Cech-zed1 số lượng 6.000 cái và màn hình Destop Viewsonic – Model: VA2465S số lượng 144 cái.
  2. Giá khởi điểm: 17.567.922.405 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi hai ngàn, bốn trăm lẻ năm đồng).   

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật (nếu có).

  1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn.
  2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
  3. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và nơi có tài sản.
  4. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/01/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/02/2018
  5. Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/02/2018
  6. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo số 331B Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
  7. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ tài chính Khải Bảo
  • Số 331B Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

          Điện thoại: 0968 101 550 (Mr Khánh).

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet