CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

CÔNG TY KHẢI BẢO

Hotline:0862 7071 76

Lô vật tư thiết bị, linh kiện điện thoại, quần áo, phụ tùng ô tô – xe máy, điện thoại các loại

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 03)

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 006-2021/HĐBĐG-KB ngày 26 tháng 02 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Công an quận Gò Vấp và Phụ lục hợp đồng số 006-2021/02/PLHĐĐG-KB ngày 28/04/2021 về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tài sản được bán đấu giá: Lô vật tư thiết bị, linh kiện điện thoại, quần áo, phụ tùng ô tô – xe máy, điện thoại các loại (bao gồm 111 danh mục tài sản).
 2. Giá khởi điểm là: 106.578.990 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu triệu năm trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm chín mươi đồng./.).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập, mọi chi phí bốc xếp giao nhận tài sản khách hàng trúng đấu giá chịu (nếu có).

 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
 2. Bên có tài sản bán đấu giá: Công an quận Gò Vấp.
 3. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm
 4. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá gián tiếp 1 vòng bằng bỏ phiếu kín theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá (thời gian bỏ phiếu theo quy định và bốc thăm khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).
 5. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.
 6. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 8h00 ngày 29/04/2021 đến 11h00 ngày 11/05/2021 (Trong giờ hành chính).
 7. Điều kiện tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Vp Công ty Khải Bảo hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
 8. Xem tài sản: ngày 07/05/2021 (Trong giờ hành chính).
 9. Nộp tiền đặt trước: ngày 10-11/05/2021 Khách hàng có thể nộp trước 20% giá khởi điểm (Trong giờ hành chính).
 10. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 13/05/2021.
 11. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 39-41 (Phòng 302 – tầng 3) Lê Thạch, P.12, Q. 4, Tp.HCM.
 12. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ:
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 39-41 (Phòng 302 – tầng 3) Lê Thạch, P.12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 7071 76 - 0968 101 550 (Mr Khánh).

(Lưu ý: Thông báo này thay Thư mời tham gia đấu giá)

Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet