Bán đất chợ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Lần 8)

Bán đất chợ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Lần 8)

Bán đất chợ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Lần 8)

Hotline:0862 7071 76

Đất chợ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Lần 8)

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản số:18001/HĐBĐG-KB ngày 12 tháng 01 năm 2018 giữa Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo với Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên tài sản bán đấu giá:

A. Quyền sử dụng đất

 • Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 427695 (Số vào sổ cấp GCN: 00001.QSDĐ.4560/QĐUBND) ngày 05/12/2005 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp tọa lạc tại phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với diện tích 21.837,6 m2 , đất cơ sở sản xuất kinh doanh, nguồn gốc nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 009919 (Số vào sổ cấp GCN: 00001.QSDĐ.1336/QĐ.CTUBND) ngày 05/4/2005 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp tọa lạc tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.034 m2 , đất cơ sở sản xuất kinh doanh, nguồn gốc nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 577914 (Số vào sổ cấp GCN: T.05232) ngày 3/6/2007 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp tọa lạc tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích 6.177 m2 , đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 577915 (Số vào sổ cấp GCN: T.05231) ngày 13/6/2007 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp tọa lạc tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích 823 m2 , đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BA 451198 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00101) ngày 06/7/2010 do UBND tỉnh Gia Lai cấp tọa lạc tại xã QL25 Thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai với diện tích 4.182 m2 (600 đất OĐT và 3.582 đất CLN), đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BL 610741 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00332) ngày 29/11/2012 do UBND tỉnh Gia Lai cấp tọa lạc tại đường hẻm Võ Thị Sáu, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với diện tích 154 m2, đất sản xuất kinh doanh, nguồn gốc gốc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BL 610742 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00333) ngày 29/11/2012 do UBND tỉnh Gia Lai cấp tọa lạc tại đường hẻm Võ Thị Sáu, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với diện tích 154 m2, đất sản xuất kinh doanh, nguồn gốc gốc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BA 451200 (Số vào sổ cấp GCN: CT.00100) ngày 06/7/2010 do UBND tỉnh Gia Lai cấp tọa lạc tại Điểm 10, xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai với diện tích 4.444 m2 (400 đất OĐT và 4.044 đất vườn), đất ở nông thôn và đất vườn, nguồn gốc nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

B. Công trình xây dựng 

Stt

Hạng Mục

Diện tích (m2)

I

Các tài sản tại tỉnh Đồng Nai

1

Phường Xuân Hòa, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

1.1

Nhà kho nguyên liệu

360

1.2

Nhà văn phòng làm việc trạm

180

2

Xuân Tây, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

2.1

Nhà kho nguyên liệu

160

2.2

Nhà kho-nhà ở

160

2.3

Hàng rào và cổng ngõ lưới B40

260

3

Thị Trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

3.1

Nhà kho nguyên liệu

432

4

Sông Thao, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

4.1

Nhà kho nguyên liệu

360

5

Xuân Hưng, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

5.1

04 lò sấy 5x6 bằng gạch

120

5.2

Nhà kho khung thép

160

5.3

6 lò sấy 5x6-6TXG-2 bầu lò

180

5.4

Nhà lán đơn khung thép

160

5.5

Nhà vệ sinh

8

5.6

Hàng rào và cổng ngõ

278

6

Xuân Đông, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

6.1

Nhà làm việc tổ

123

6.2

Nhà kho nguyên liệu

343

6.3

Hàng rào và cổng ngõ

225

II

Tài sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1

Đá Bạc, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1.1

Nhà làm việc

35

1.2

Nhà kho-nhà ở

160

1.3

3 lò sấy 5x6-6TXG-2 bầu lò

90

1.4

Nhà kho tiền chế

160

1.5

Hàng rào và cổng ngõ

297

2

An Ngãi, Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

2.1

Quyền sử dụng đất SXKD

7.000

2.2

04 lò sấy 5x6 bằng gạch

120

2.3

Nhà kho khung thép

160

2.4

6 lò sấy 5x6-6TXG-2 bầu lò

180

2.5

Nhà lán đơn khung thép

160

2.6

Nhà làm việc hành chính

80

2.7

Nhà vệ sinh

8

2.8

Hàng rào và cổng ngõ

410

III

Tài sản ở tỉnh Lâm Đồng

1

Hiệp Thành, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

1.1

Nhà ở giữ kho số 1

94,24

2

Thị Trấn Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

2.1

Nhà làm việc

115

2.2

Nhà lán và kho

360

2.3

Nhà vệ sinh và giếng nước

8,28

2.4

Hàng rào và cổng ngõ lưới B40

311

IV

Các tài sản tại tỉnh Đắk Lắk

1

Hòa Lễ,tỉnh Đắk Lắk

1.1

Nhà lán khung thép

160

1.2

Nhà kho đôi

340

1.3

Nhà lán khung thép

160

1.4

Nhà vệ sinh

8

2

Hòa Phong,tỉnh Đắk Lắk

2.1

Nhà lán khung thép

160

2.2

Nhà kho đôi

340

2.3

Nhà lán khung thép

63

2.4

Nhà vệ sinh

8

3

Hòa Tân, tỉnh Đắk Lắk

3.1

Nhà lán khung thép

160

3.2

Nhà kho đôi

340

3.3

Nhà lán khung thép

160

3.4

Nhà ở cấp 4

55

4

Khuê Ngọc Điền, tỉnh Đắk Lắk

4.1

27 lò sấy 5x6 bằng gạch

810

V

Tài sản ở tỉnh Bình Thuận

1

Bằng Lăng, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

 

1.1

Nhà làm việc

162

1.2

Nhà kho

346,5

1.3

Nhà kho

260

1.4

Hồ chứa nước

2400

1.5

Nhà vệ sinh

8,28

1.6

Hệ thống điện hạ thế 10KVA

 

2

Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

 

2.1

Nhà làm việc

90

2.2

Nhà kho phân loại

450

2.3

11 lò sấy 5x6 bằng gạch

330

3

Vĩnh Hảo, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

 

3.1

Nhà làm việc

112

3.2

Nhà ở cb.cnv

160

3.3

Nhà kho vật tư

160

3.4

Nhà kho nguyên liệu

776

3.5

Phòng hội trường và phòng họp

35,64

3.6

Nhà ở cnv

60

3.7

Nhà phân loại

480

3.8

Nhà lán dập

480

3.9

10 lò sấy 5x6 bằng gạch

300

3.10

10 lò sấy đôi 5x6 bằng gạch

300

3.11

Hàng rào và cổng ngõ

747

VI

Tài sản ở tỉnh Ninh Thuận

1

Liên Sơn, Phước Vinh, tỉnh Ninh Thuận

1.1

Nhà lán khung thép

160

1.2

Nhà kho khung thép

160

1.3

Nhà vệ sinh

8,28

1.4

5 lò sấy 5x6 bằng gạch

150

1.5

Hàng rào và cổng ngõ

227

2

Nhị Hà, tỉnh Ninh Thuận

2.1

Nhà lán khung thép

160

3

Phước Thái, tỉnh Ninh Thuận

3.1

Nhà lán khung thép

160

4

Nha Huối, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

4.1

Nhà lán khung thép

90

4.2

Nhà kho khung thép

160

4.3

Nhà ăn

39,6

4.4

4 lò sấy 5x6 bằng gạch

120

4.5

Hàng rào và cổng ngõ

195

4.6

Hệ thống điện hạ thế 10KVA

 

5

Kà Rôm, Công Hải, Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

5.1

Nhà lán khung thép

160

5.2

Nhà kho khung thép

160

5.3

Lò sấy 5x7,5 - 2 bầu lò

37,5

5.4

Nhà làm việc

115

5.5

Nhà lán khung thép

160

5.6

15 lò sấy 5x6 bằng gạch

390

5.7

Nhà ăn

39,6

5.8

Nhà vệ sinh

8,28

5.9

Hàng rào lưới B40 và cổng ngõ

182

5.10

Hàng rào và cổng ngõ

227,3

6

Trà Giang, Lương Sơn, Ninh Sơn , tỉnh Ninh Thuận

6.1

Nhà lán phân loại khung gỗ

176

6.2

Nhà kho khung thép

160

6.3

3 lò sấy 5x6 bằng gạch

90

7

Ninh Bình, Tân Sơn, tỉnh Ninh Thuận

7.1

8 lò sấy 5x6 bằng gạch

240

7.2

Nhà vệ sinh

8,28

7.3

Hàng rào và cổng ngõ

370

8

Đắc Nhơn, Nhơn Sơn, tỉnh Ninh Thuận

8.1

Nhà làm việc

60

8.2

Nhà vệ sinh

8,28

VII

Tỉnh Bình Định

1

Cát Hanh, Phù Cát, tỉnh Bình Định

1.1

Nhà kho đơn khung thép

160

1.2

Hàng rào và cổng ngõ lưới B40

375

VIII

Tỉnh Phú Yên

1

Củng Sơn, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

1.1

Nhà làm việc

115,2

1.2

Nhà kho khung thép

160

1.3

Nhà lán đơn khung thép

128

1.4

Nhà vệ sinh

8,28

1.5

Hàng rào và cổng ngõ

124

1.6

Đường nội bộ đá cấp phối

200

2

Sơn Hà, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

2.1

Nhà làm việc

153,75

2.2

Nhà làm việc

115,2

2.3

Nhà kho đơn khung thép

160

2.4

Nhà lán đơn khung thép

160

2.5

Nhà vệ sinh

8,28

2.6

Hàng rào và cổng ngõ

245

2.7

Đường nội bộ đá cấp phối

465,65

IX

Tỉnh Gia Lai

1

TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

1.1

Nhà làm việc cấp 4

190

2

Chư Đông, Chư Gu, Krông Pa

2.1

Nhà lán đơn khung thép

448

2.2

Nhà kho đơn khung thép

160

2.3

Nhà làm việc

115

2.4

Nhà lán đơn khung thép

160

2.5

Nhà lán mở rộng khung thép

107

2.6

Nhà vệ sinh

8

2.7

Khoan giếng và lắp đặt máy bơm nước

80

2.8

Đường nội bộ đá cấp phối

1120

2.9

Hàng rào và cổng ngõ

444

3

Khu Phố 9, TT Phú Túc , Krông Pa (Ia Mlaêh)

3.1

Nhà lán đơn khung thép số 1

160

3.2

Nhà kho đơn khung thép

160

3.3

Nhà kho đơn khung thép

160

3.4

Nhà làm việc

115

3.5

Nhà lán đơn khung thép số 2

160

3.6

Đường nội bộ đá cấp phối

350

3.7

Đường nội bộ (làm lần 2)

350

3.8

Hệ thống nước sinh hoạt

497

3.9

Nhà bếp-ăn công nhân

32

3.10

sân bêtông

166

3.11

Nhà vệ sinh

8

3.12

Hàng rào và cổng ngõ

244

2. Giá khởi điểm là

 • Giá khởi điểm quyền sử dụng đất là: 9.950.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).
 • Giá khởi điểm tài sản trên đất là: 3.213.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm mười ba triệu đồng)

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có), Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và  xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chuyển quyền thuê đất.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

4. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

5. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và nơi có tài sản.

6. Thời gian bán hồ sơ và xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/01/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2018.

7. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Trước 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2018.

8. Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 05/01/2018.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Công ty Cổ phần Hòa Việt Khu phố 8, phường Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

10. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ tài chính Khải Bảo - Số 331B Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
 • Điện thoại: 0968 101 550 – 0915 752 852 (Mr Khánh).
Chia sẻ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet