Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Hotline:0862 7071 76

Tài sản bán đấu giá
Lô tài sản thiết bị linh kiện điện thoại, điện tử các loại

Lô tài sản thiết bị linh kiện điện thoại, điện tử các loại

 Lô 1: (Bao gồm 29 danh mục tài sản) gồm điện thoại di động, linh kiện, phụ kiện điện thoại di động các loại.  Lô 2: (Bao gồm 175 danh mục tài sản) gồm đồng hồ, mắt kính, quần áo, tủi xách, phụ tùng xe máy, thiết bị điện tử, linh kiện, phụ kiện điện thoại các loại.
Lô vật tư thiết bị, linh kiện điện thoại, quần áo, phụ tùng ô tô – xe máy, điện thoại các loại

Lô vật tư thiết bị, linh kiện điện thoại, quần áo, phụ tùng ô tô – xe máy, điện thoại các loại

Lô vật tư thiết bị, linh kiện điện thoại, quần áo, phụ tùng ô tô – xe máy, điện thoại các loại (bao gồm 111 danh mục tài sản)
Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc L

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc L

17 Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Xe ô tải (thùng lửng) Daihatsu Hijet Jumbo – biển số 51B – 0400

Xe ô tải (thùng lửng) Daihatsu Hijet Jumbo – biển số 51B – 0400

Xe ô tải (thùng lửng) Daihatsu Hijet Jumbo – biển số 51B – 0400
03 Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

03 Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 833 tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
04 Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Lần

04 Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Lần

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Salan Ponton – BL 8684 (Lần 2)

Salan Ponton – BL 8684 (Lần 2)

Salan Ponton – BL 8684
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet