Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Hotline:0862 7071 76

Tài sản bán đấu giá
Sà lan tự hành BL.6364 và BL.9009 (lần 3)

Sà lan tự hành BL.6364 và BL.9009 (lần 3)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản số 18004/HĐBĐG-KB ngày 05 tháng 02 năm 2018 giữa Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp Bạc Liêu (Agribank CN Tp Bạc Liêu) về việc bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất tại tỉnh Gia Lai (Tài sản của Ngân hàng SCB)

Quyền sử dụng đất tại tỉnh Gia Lai (Tài sản của Ngân hàng SCB)

Thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản số:18009/HĐBĐG-KB ngày 05 tháng 04 năm 2018 giữa Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Lai về việc bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất số M 713638 số vào sổ cấp GCN số 1440/QSDĐ/486/QĐ-UB ngày 20/04/1999 tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet