Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Hotline:0862 7071 76

Tài sản bán đấu giá
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 002-2021/HĐBĐG-KB ngày 04 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Tân Định và Phụ lục hợp đồng số 002-2021/03/PLHĐĐG-KB ngày 14 tháng 06 năm 2021về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 001-2021/HĐBĐG-KB ngày 04 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Tân Định và Phụ lục hợp đồng số 001-2021/03/PLHĐĐG-KB ngày 14 tháng 06 năm 2021 về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 06) Thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 202032/HĐBĐG-KB ngày 26 tháng 11 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN tỉnh Bạc Liêu và Công văn số 1150/NH0BL-KHND ngày 08/06/2021 về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 202012/HĐĐG-KB ngày 14 tháng 05 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Lợi và và công văn giảm giá số 25/QĐ-CCTHADS ngày 26/04/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Lợi. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau: Tài sản được bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 1835 tờ bản đồ số 6, ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ đất tọa lạc tại Ấp Xẻo Chích, TT.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ đất tọa lạc tại Ấp Xẻo Chích, TT.

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 202010/HĐĐG-KB ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Lợi và công văn giảm giá số 24/QĐ-CCTHADS ngày 26/04/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Lợi. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản như sau: Tài sản được bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ đất số BH771794 thuộc thửa đất số 537, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại Ấp Xẻo Chích, TT. Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Máy thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng

Máy thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng

Máy thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet