Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá

Hotline:0862 7071 76

Tài sản bán đấu giá
Vật tư thiết bị phế liệu, vật tư phụ tùng máy phát điện và vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất đợt 02

Vật tư thiết bị phế liệu, vật tư phụ tùng máy phát điện và vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất đợt 02

Vật tư thiết bị phế liệu, vật tư phụ tùng máy phát điện và vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất đợt 02 năm 2021
Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 02 năm 2021
Xe ô tô khách DAEWOO BS105 – Biển số 53N – 2704

Xe ô tô khách DAEWOO BS105 – Biển số 53N – 2704

Xe ô tô khách DAEWOO BS105 – Biển số 53N – 2704. ­ Nhãn hiệu - Model : DAEWOO BS105 ­ Số máy : D1146102774BK ­ Số khung : VV2RL52AD1V000037 ­ Năm sản xuất : 2001 ­ Nước sản xuất : Việt Nam ­ Màu sơn : Trắng
Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu (nay là Tp. Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu
Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Quyền sử dụng thửa đất ở nông thôn tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Lô 3.740 xe mô tô các loại đã qua sử dụng

Lô 3.740 xe mô tô các loại đã qua sử dụng

Lô 3.740 xe các loại. Trong đó: 3.736 xe mô tô, xe gắn máy các loại và 04 xe ba bánh đã qua sử dụng được bán theo hình thức phế liệu. (Lô 1: 1.200 xe mô tô gắn máy dạng 2 bánh các loại đã qua sử dụng bán dạng phế liệu; Lô 2: 1.200 xe mô tô gắn máy dạng 2 bánh các loại đã qua sử dụng bán dạng phế liệu; Lô 1: 1.336 xe mô tô gắn máy dạng 2 bánh các loại và 4 xe ba bánh đã qua sử dụng bán dạng phế liệu.)
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO
Copyrights © 2017 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI BẢO. All rights reserved. Design by: senvangviet